Hur mäter man EQ?

Ett IQ-test mäter en persons kognitiva intelligens –  dvs de intellektuella, analytiska, logiska och rationella förmågorna.  Skalan är satt så att 100 är medelvärdet och övriga värden är normalfördelade .

Ett EQ-test (såsom EQ-i 2.0, se bild) mäter en persons emotionella intelligens – dvs  din förmåga  att vara medveten om, förstå och hantera både dina egna samt andras känslor i syfte att anpassa dig för livets utmaningar. Även här är skalan satt så att 100 är medelvärdet och övriga värden är normalfördelade.

EQ-i 2.0 rapport
EQ-i 2.0 rapport

EQ-i 2.0 mäter 15 olika delkompetenser, samt en indikator för välbefinnande – hur nöjd och tillfreds med livet är du? Du får också tillgång till en hel sida per delkompetens som ger dig en fördjupad analys av ditt resultat samt förslag på lämpliga handlingsstrategier framåt. Du kan också få en EQ360 rapport där du enkelt kan se hur andra uppfattar dig.

EQ360
EQ360

Om du vill ha en riktigt bra presentation av vad EQ-i 2.0 kan ge dig, kolla in detta blogginlägg och tillhörande slideshare.

Primal leadership – att agera optimistiskt, autentiskt och med hög energi!

Daniel Goleman, författaren till de första böckerna om emotionell kompetens (EQ), har också skrivit boken ”Primal Leadership” där han utifrån ett antal års forskning drar en viktig slutsats. En ledares primära uppgift är ”att hantera sitt inre liv så att han eller hon agerar optimistisktautentiskt och med hög energi – därefter säkra att alla andra känner och agerar på samma sätt”.

primal leadership

På ren engelska:

Emotional leadership is the spark that ignites a company´s performance, creating a bonfire of success or a landscape of ashes. Moods matter that much.

Läs de viktigaste delarna från boken ”Primal leadership” i detta blogginlägg.

Som ledare kan du och bör du använda dig av olika emotionella kompetenser och ledarstilar beroende på situation och vad du vill uträtta. De sex olika ledarstilar som Goleman beskrivit har lite olika konsekvenser på det övergripande arbetsklimatet som kan vara bra att känna till, såsom att en ”kommando-ledarstil” på sikt bidrar till ett negativt klimat och att ”den coachande ledaren”  bidrar till ett mer positivt klimat.

Förresten – känner ni till de fem emotionella kompetenser som särskiljer de som är mest framgångsrika generellt i arbetslivet gentemot de som bara är ”normalbra”? (hämtat från boken The EQ Edge av Steven Stein m fl), i ordning av betydelse:

  1. Självförverkligande
  2. Livsglädje
  3. Optimism
  4. Självkänsla
  5. Självhävdelse

Som Steven uttrycker det – se detta som ett gångbart recept för framgång i arbetslivet. Som med alla recept krävs det dock en viss professionalism för att  blanda ihop ingredienserna på ett korrekt sätt  ;-). Det ska också poängteras att detta inte handlar om en komplett lista av kompetenser man måste ha – t ex så verkar de flesta ingenjörer ha hög ”realism” vilket gör att denna kompetens inte påverkar framgång – den är dock en nödvändighet för att klara jobbet.

Slutligen – följ gärna ”den välmående ledarenpå Facebook.

 

Varför är EQ viktigt?

Begreppet emotionell kompetens (EQ) är inte nytt. Det blev populärt i mitten av 1990-talet då professor Daniel Goleman (följ honom gärna på LinkedIn) skrev sin bok ”Känslans intelligens” och lyckades förklara hur stor roll våra känslor spelar för hur vi klarar tillvaron och våra relationer samt för hur vi mår fysiskt och psykiskt. Han menade att känslomässig begåvning är av betydligt större vikt för hur vårt liv gestaltar sig än vårt rationella och logiska tänkande. Han menade t o m att EQ var dubbelt så viktigt som IQ

Daniel Goleman

För mig är det uppenbart att de emotionella kompetenserna är åtminstone lika viktiga som IQ. Märkligt nog verkar många fortfarande tycka att EQ är lite ”luddigt”, vilket jag tror beror på bristande ”information” om vad EQ egentligen handlar om.  Begrepp som att vara flexibel, handlingskraftig, självständig, positiv, bra på att kommunicera, bra på att ta människor och att samarbeta i grupp – allt detta används ofta i jobbannonser och ses som önskvärda kompetenser… och, förvånande för vissa – detta är typexempel på emotionella kompetenser (EQ) – voilà!

Så, för att bli mer framgångsrik i din yrkesroll och i ditt liv generellt, kan det vara rimligt att åtminstone lägga lite energi på att förstå vad emotionella kompetenser är för något?

Ett första steg är att följa den välmående ledaren inklusive denna EQ-blogg som kommer fortsätta försöka bidra till ökad visdom inom ämnet. Givetvis kan man också göra ett test som mäter din EQ, t ex med hjälp av testverktyget EQ-i 2.0. Då får du en nulägesbild över var du står jämfört med andra . Därefter är det bara att lägga upp ett träningsprogram för att förbättra det du vill förbättra… jag är gärna din personliga tränare (eller om du hellre vill kalla mig för coach).

Läs gärna hur Google ser på att vidareutveckla sina medarbetares EQ – från en artikel i Huffingtonpost

Lansering av ”den välmående ledaren”

Idag den 1 September 2014 är det lansering av konceptet den välmående ledaren.  Den välmående ledaren visar hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare genom att optimera din emotionella intelligens (EQ).

En modern ledare bör ta till sig de senaste forskningsrönen kring hur din EQ påverkar din effektivitet och din framgång.  Man har en tid pratat om att den sociala kompetensen är viktig – numera finns det mätbara effekter utifrån ett antal definierade emotionella kompetenser ( där de sociala kompetenserna ingår). Man kallar det för ”känslans intelligens” – kompetens som utgår från din förmåga att identifiera och agera utifrån dina känslor.

En effektiv ledare bör lägga ännu mer energi på att förstå sina egna och andras sociala behov. Ny forskning visar på att dessa behov är lika fundamentala som tillgång till mat & vatten. Genom att använda dig av SCARF-modellen kan du agera mer effektivt.

En välmående ledare bör också ha insikter kring hur vår hjärna fungerar mest optimalt. Numer finns ett modell för detta – ”the healthy mind platter”. Den beskriver vilka 7 olika hjärnaktiviteter vi behöver utföra dagligen för att fungera mest optimalt.

Så – blir du intresserad av att bli en mer modern effektiv välmående ledare. Häng med – enjoy the ride!

Den välmående ledaren finns också på Facebook.

Gepard spanar ut över savannen
Gepard spanar ut över savannen

 

Hej EQ-världen!

Denna blogg har till syfte att sprida kunskap och visdom kring emotionell kompetens (EQ) – allt för att optimera välmåendet i samhället. En del personliga reflektioner lär också förekomma.

Bloggen är en integrerad  del av ”den välmående ledaren”…