Varför använda EQ-i 2.0?

Jag har funderat en del på vad det är som gör att jag gillar testverktyget EQ-i 2.0…

Daniel Goleman

Först och främst så beror det ju på att jag gillar konceptet emotionell kompetens (EQ). Ända sedan Daniel Goleman skrev boken ”Känslans intelligens” i mitten av 90-talet, så har jag varit såld. Visst, det krävs ett antal andra kompetenser/förmågor än EQ för att lyckas i livet, men modern forskning blir allt mer tydlig – den emotionella intelligensen/kompetensen är avgörande för hur framgångsrik du blir i livet.

 • Så vad mäter testverktyget EQ-i 2.0?

Jo, den mäter:

”in – ut – mellan – beslut- stress – välmående”

dvs, hur du leder dig själv (inåt), hur effektivt du kommunicerar (utåt), hur bra du är på att interagera med andra (mellanmänskliga relationer), hur effektivt du tar beslut och hanterar stress samt till slut även hur bra du mår.

Allt handlar om att använda sig själv och all sin kunskap på bästa sätt – att bli sitt bästa jag. Jag inbillar mig att detta är avgörande i ett samhälle som vant sig vid att ”trimma” både processer, IT-system och organisationer. Vi måste ju vara ”lean” och göra oss av med all ”waste”. Det betyder i slutändan att vi måste utnyttja den mänskliga potentialen på bästa sätt. Det gör man bäst genom att få maximal utväxling av de människor man har att jobba med, dvs hjälp dem att utnyttja sina emotionella förmågor optimalt.

Det fina med EQ-i  2.0 är att detta test (med tillhörande återkopplingssamtal) ger en fantastisk självinsikt kring de emotionella förmågorna. Det ger en personlig ”benchmark” jämfört med marknaden på femton helt avgörande förmågor för att lyckas i livet. Denna självinsikt ger dig i nästa steg möjlighet att ta beslut – vad behöver jag vidareutveckla för att nå de mål jag har i livet, både privat och professionellt. Du får ett antal verktyg till din hjälp att göra ”emotionell styrketräning”.

 • Finns det några företag som redan insett fördelarna med att använda sig av EQ-i?

Ett av de mest framgångsrika företagen i världen just nu, Google, har använt sig av EQ-i en längre tid. De har insett att det inte bara är viktigt att anställa riktigt skarpa intellektuella personer – de måste också kunna leda sig själva, samarbeta och kunna lösa problem effektivt. De måste helt enkelt ha en hög EQ. Därför har Google sedan många år kört ett antal olika träningsprogram kring EQ, bl a SIY, som även lanseras som ett öppet program som nu sprids över världen. Ledare på Google gör testet EQ-i 360, vilket innebär att ledarens underställda, jämställda och chef, förutom ledaren själv, svarar på de 133 frågorna som ingår i testet. Det gör att ledaren får maximal återkoppling vilket ger en ypperlig möjlighet till självinsikt. Utifrån detta kan man ta fram det personliga träningsprogrammet för optimal utveckling.

 • Hur tränar man då sin EQ?

När man gör testet EQ-i får man en personlig EQ-profil som innehåller ett stort antal förslag på alternativa handlingsstrategier för att träna upp sin EQ. Varje förmåga tränas genom att prova nya ”förbättrade” beteende i olika vardagssituationer. Om du tar hjälp av en EQ-certifierad konsult så kan du få coaching under denna process.

Mindfulness har visat sig vara ett utmärkt sätt att träna upp sina emotionella förmågor från grunden. Mindfulness handlar om att öka medvetenheten om sig själv – genom att betrakta sina egna tankar och sina egna beteende på ett icke värderande sätt.

davidson-490

 

Utvecklingsprogrammet NLP (Neuro-Lingvistisk-Programmering) är kanske det mest effektiva program på marknaden för att träna sina emotionella förmågor. Där får du möjlighet att gå på djupet och titta på ”hela dig”, utifrån ditt högre syfte, din identitet, dina värderingar och övertygelser, dina förmågor, ditt beteende och i vilken miljö du verkar. Du tittar också på hur du ser på dig själv utifrån en tidslinje - hur lever du här och nu kontra hur du levde förr och hur du vill leva framåt. EQ-i kan med fördel användas som input till ett NLP-program för att nå ökad förståelse över ditt nuläge – om man ändå har bestämt sig för att träna kan man ju lika gärna reda ut vad det är man behöver träna på!

Testverktyget EQ-i 2.0 bygger på aktuell forskning inom den positiva psykologin – med syfte att studera det som fungerar. Använd EQ-i för att mäta de ”mjuka aspekterna” av dig själv – de emotionella förmågorna. Våga se dig själv i vitögat och var beredd på ständig vidareutveckling… nå Framgång genom fokus på ditt Välmående.

Läs mer på www.denVälmåendeLedaren.se

Mindfulness förändrar hjärnan…

…  till det bättre.

Läser i en artikel från HBR om  ”Mindfulness can literally change your brain”.  Artikelförfattarna vill lyfta fram att det nu finns så många studier som förklarar att mindfulness påverkar hjärnan på ett positivt sätt att det borde vara obligatoriskt för ledare av idag att förstå och använda sig av detta.

ACC

I artikeln lyfter man fram två specifika område i hjärnan som påverkas positivt av att regelbundet utöva mindfulness:

 1. Anterior cingulate cortex ( ACC), en del av hjärnan djupt inne bakom pannloben. Denna del av hjärnan styr vår självreglering, dvs vårt fokus och vår uppmärksamhet, vilket på EQ-terminologi kan beskrivas med vår impulskontroll och vår förmåga att agera flexibelt. ACC är också inblandad i våra processer kring lärande från gamla erfarenheter och att utifrån det optimera vårt beslutsfattande.
 2. Hippocampus, en del av det limbiska systemet – ”Känslohjärnan”, som bidrar till att bibehålla och stärka vår stresstolerans.

Forskning visar också positiva effekter av mindfulness inom områden som kroppsmedvetenhet, uppfattningsförmåga, känsloreglering, självreflektion, komplext tänkande, självkänsla. Mindfulness för ledare borde gå från någonting som är ”nice-to-have” till ”must-have”. Basta!

Om du vill vidareutveckla dina EQ-förmågor impulskontroll, flexibilitet och stresstolerans – börja utöva mindfulness.

Läs mer om mindfulness här!

Hur långsiktigt fokus på lycka påverkar din framgång

Shawn Achor är på väg att bli min stora ”idol” inom området positiv psykologi - det forskningsfält  som termen emotionell kompetens (EQ) kommer från. Denna länk ger tillgång till en utomordentligt bra intervju där han svarar på spännande frågor kring den positiva psykologin.

Några korta smakprov:

Vad är positiv psykologi?

Det handlar om att fokusera på de personer som är extraordinärt positiva, energiska eller produktiva och försöka förstå varför de är som de är.

Hur skiljer sig detta mot normal självhjälp?

Normal självhjälp (self-help) fokuserar ofta på att förklara metoder som har fungerat för en eller flera personer. Den positiva psykologin försöker förstå varför dessa metoder fungerar och vilka delar av hjärnan som är inblandade.

Hur studerar ni lycka ur ett mer vetenskapligt perspektiv?

Först så måste man bestämma sig för en definition av lycka – t ex ”the joy that we feel striving after our potential”.  Det är viktigt att skilja på långsiktigt välmående och kortsiktig njutning. Den långsiktiga lyckan handlar om ett tillstånd av tillfredsställelse, glädje och positivism som kan bibehållas även under de perioder av utmaningar som vi alla drabbas av.

Kan man verkligen ”programmera om” sin hjärna till att bli mer lycklig?

Japp, ett enkelt exempel är att träna hjärnan på att upptäcka saker som du är tacksam för. Genom att skriva ner tre saker varje dag som du är tacksam för så skapar du en s k ”Tetris effect”, vilket betyder att hjärnan lär sig att leta efter händelser som du är tacksam över, på samma sätt som hjärnan efter att under lång tid ha spelat Tetris lär sig att rotera figurer så att de passar in i ett visst mönster.

happiness_5_things

Kan du beskriva fem saker man kan göra för att bli lyckligare?

 1. Skriv ner tre saker varje morgon som du är tacksam över
 2. För dagbok där du varje kväll beskriver i detalj en positiv händelse du varit med om senaste 24 timmarna
 3. Meditera – en kort stund varje dag
 4. Gör en spontant vänlig sak per dag till någon slumpmässigt utvald person, t ex skriv ett uppskattande mail
 5. Någon typ av fysisk träning varje dag

Vilka delar av vår hjärna är inblandad i  tillståndet lycka?

Vad man har sett är att lycka, tillsammans med många andra känslor, smittar från människa till människa via det man kallar spegel-neuroner. Det gör att en lycklig ledare kan ”smitta” sitt team genom att fokusera på att kommunicera positivt och agera välmående (jmf Primal Leadership av Daniel Goleman).  Den substans som åstadkommer själva lyckokänslan i hjärnan är Dopamin.

Vad borde företag göra för att skapa en positiv hävstångseffekt kring ”lyckofördelarna”?

Släng ut den gamla doktrinen som sade:

Om jag jobbar hårdare, så blir jag mer framgångsrik. Och – om jag blir mer framgångsrik, så blir jag mer lycklig

Skapa förståelse för att hjärnan faktiskt fungerar såhär:

Om jag fokuserar på att bli mer positiv i nuet, så fungerar min hjärna mer framgångsrikt. Och – om min hjärna fungerar mer framgångsrikt, så kan jag jobba hårdare, snabbare och mer intelligent.

Dessutom – det forskning visat är att bara 25% av framgången i arbetslivet kan förutsägas genom kopplingar till IQ. 75% av dem som blir framgångsrika i yrkeslivet kan förutspås genom att studera personens 

 • nivå av optimism
 • sociala nätverk
 • förmåga att se stress som en utmaning istället för ett hot

Så, det verkar finnas en del som pekar på att framgång skapas genom fokus på ditt välmående… varför inte göra ett EQ-test och få en ”benchmark” på hur du ligger till jämfört med andra samt även tips av din EQ-pro på hur du kan vidareutveckla dina EQ-förmågor för att optimera ditt välmående… ta kontakt här.

 

Skapa värde genom att vara positiv

Från en artikel i ansedda Harvard Business Review  kan man utläsa: Modern forskning på University of Michigan visar att positiva team är mer produktiva.

virtue

Istället för att fokusera på traditionella aktiviteter som att införa komplicerade bonussystem, att reducera icke värdeskapande aktiviteter, att stötta med gym och barnpassning kan man fokusera på att införa positiva och dygdiga (virtuous) aktiviteter. Exempel på dessa är att bry sig om varandra, inte skylla på varandra, inspirera varandra… läs en summering här.

Det handlar helt enkelt om att använda sig av sina emotionella förmågor – empati, positivt känslouttryck, sociala relationer, optimism och socialt ansvar.

Resultaten låter inte vänta på sig:

”When organizations institute positive, virtuous practices they achieve significantly higher levels of organizational effectiveness — including financial performance, customer satisfaction, and productivity … The more the virtuousness, the higher the performance in profitability, productivity, customer satisfaction, and employee engagement”

Slutsats: att använda sina emotionella förmågor (EQ) skapar värde ”bottom-line”. Har du koll på dina emotionella förmågor?

EQ på IKEA

Jag skrev ett blogginlägg för ett tag sedan om de grundläggande värderingarna som styr IKEA. Jag tänkte jag skulle mappa detta till motsvarande emotionella förmågor (EQ) som behövs för att kunna leva enligt dessa värderingar.

IKEAlogo

”The IKEA spirit”

IKEA´s anda präglas av livsglädje och optimism, ett självförverkligande kopplat till flexibilitet för att nå ständig förnyelse, stabil självkänsla kopplat till rätt nivå av självhävdelse medan vi använder vår problemhanteringsförmåga för att hela tiden hitta de enklaste lösningarna. Vi är empatiska och tar ansvar för de sociala relationerna.

”Profit gives us resources”

IKEA bygger sin framgång på att säkra vinst genom att hålla koll på kostnaderna. Det kräver en hel del realism, självförverkligande, självhävdelse, självkänsla & flexibilitet.

”Simplicity”

Komplicerade regler paralyserar. Vi agerar självständigt med hög självkänsla och använder vårt självförverkligande för att hitta enkla lösningar som tar oss mot målet.

”Dare to be different”

Vi vågar vara annorlunda, genom att agera med självhävdelse, optimism och självständighet.

”Focusing our resources”

Det gäller att fokusera på det som är prioriterat genom att nyttja sin realism & optimism, använda sig av sin stresstolerans och sitt självförverkligande.

”Freedom with responsibility”

Att ta ansvar är ett privilegium. Vi tar ett socialt ansvar och stödjer varandra genom att fokusera på de sociala relationerna. Våga misslyckas genom att vara effektiv i din problemhantering, var realist och lita på din impulskontroll och din optimism.

”A glorious future”

Lycka är att veta att det fortfarande finns massor att göra. Använd din livsglädje, din optimism, din stabila självkänsla, din väl avvägda självhävdelse och ditt självförverkligande för att fortsätta utvecklas till det bättre. Avslutningsvis:

”Most things still remain to be done”

Summering – uppenbarligen finns det en hel del emotionella förmågor inbäddade i ”the IKEA testament”. Det betyder att det krävs en hög nivå av emotionell kompetens för att kunna leva upp till IKEA´s värderingar… Härligt!

Om du vill testa dina EQ-förmågorvet du vart du ska vända dig!

Utöva ett klart ledarskap

Det finns ett utvecklingsprogram som heter Klart Ledarskap, framtaget av den kanadensiske professorn  Gervase R. Bushe.  Detta program syftet primärt till att undanröja sörjiga relationer på arbetsplatsen. Från produktbladet kan man läsa att kraven på flexibilitet ökar och att förmågan att skapa goda sociala relationer blir allt viktigare för ledare. Man fortsätter:

”Ett ledarskap som bättre tar tillvara egna och andras styrkor, olikheter och erfarenheter samt fokuserar på möjligheter för att på så sätt öka chansen att nå uppsatta mål”

För mig är det klart att Klart Ledarskap är en utbildning som utvecklar de emotionella förmågorna (EQ) hos deltagarna.  Det krävs god självkänsla, en vilja till självförverkligande, en tydlig optimism och givetvis empati för att utföra ett klart ledarskap. För att tydligt kunna beskriva dina intentioner och skapa engagemang krävs det att du kan förmedla känslouttryck, att agera med självhävdelse och att ta ett sociala ansvar. När du vill få andra att berätta om sitt synsätt utan att de påverkas av din uppfattning så är det viktigt att använda sig av sin empati , coacha dem genom att använda din realism och en lagom dos självhävdelse. En grundkomponent handlar om att vara medveten om dina egna känslor – att ha en hög känslomedvetenhet.

Så, vill du bli mer emotionellt kompetent – gå en utbildning i Klart Ledarskap – läs mer här!  Läs ytterligare i detta blogginlägg där du också kan se ett YouTube-klipp med Gervase R. Bushe.

Att ta ett socialt ansvar…

Den emotionella förmågan socialt ansvar handlar om förmågan eller villigheten att bidra till samhället, ”gruppen” eller allmänt till andras bästa. Det handlar om att agera ansvarsfullt, ha en social medvetenhet och visa omsorg.

Att ta ett socialt ansvar är en väldigt aktuell fråga. Hur kan du bidra och ta ett rimligt personligt socialt ansvar för de orättvisor som bevisligen finns runt om på många platser i världen idag, även i närområdet. Hur bidrar du till andras bästa i det lokala föreningslivet eller på det företag du jobbar?

Andra frågeställningar:

På vilket sätt kan du bidra till att minska lidandet för dem som råkat ut för de brutala ISIS-attackerna i Syrien och Irak ?

Hur bidrar du till att minska lidandet till följd av svält och de ständiga krigen i olika delar av Afrika, t ex i Kongo?

Vad gör du för dem som har det svårt i Sverige och som behöver stöd, t ex hemlösa, EU-migranter osv?

Hur bidrar du till att de flyktingar som kommer hit integreras i samhället (såg på Skavlan igår att Filip & Fredriks nya film ”TREVLIGT FOLK” dokumenterar ett spännande integrationsprojekt i Borlänge – skapandet av det somaliska bandy-landslaget).

En fråga jag brottas med är hur mycket pengar jag ska ”skänka” till olika organisationer – vad är rimligt utifrån mina förutsättningar? Jag känner att jag har en bit kvar innan jag är helt nöjd med hur jag själv agerar för att ta ett optimalt socialt ansvar -  men några saker är jag riktigt nöjd med:

 • via mitt företag så skänkte jag  ”årets julklapp” till organisationen Hand in Hand Sweden – de hjälper fattiga kvinnor, bl a i Afrika, att starta egna företag så att de kan arbeta sig ur fattigdom av egen kraft
 • i samband med min födelsedag i höstas så skänkte vi en större summa pengar till Läkare utan gränsers Ebolainsamling istället för att önska mig egna presenter
 • via tidningen Modern Psykologi läste jag en artikel om hur kvinnor i östra Kongo systematiskt våldtas – det fick mig att skänka en rejäl slant till Panzisjukhuset
 • jag är månadsgivare till Clowner utan gränser – jag gillar deras mål att sprida hopp, skratt och drömmar till barn som växt upp i krisdrabbade områden runtom i världen
 • jag är ”Världsförälder via Unicef” – ett sätt att stödja utsatta barn över hela världen
 • jag är ”stammis” på Barista, så genom det har jag skänkt ett stort antal luncher till barn i Etiopien

Stammiskort_2011

Det finns många orosmoln idag runt om i världen. Samtidigt så finns det stora möjligheter att vara med och bidra till ett större välmående.

Och, vi vet också att det är enklare att hjälpa andra om man själv mår bra. Läs mer om hur jag med hjälp av coaching och EQ-tester kan stötta dig i resan mot ett större personligt välmående!

Följ den Välmående Ledaren på Facebook

Framgång genom välmående

Den näst viktigaste förmågan (efter självförverkligande) för att säkra framgång inom arbetslivet är livsglädje, dvs att du är tillfreds med livet, att du är nöjd samt att du har en förmåga att uppskatta livets alla aspekter. Inom EQ-i testet så ses ditt resultat på livsglädje som en indikator på din emotionella hälsa och ditt välbefinnande.

champagne

Det finns fyra EQ-förmågor som associeras extra mycket med livsglädje.  Så, bli ännu mer framgångsrik genom att vidareutveckla följande förmågor – samtidigt som du unnar dig lite ledighet över jul, nyår & trettonhelg:

 • Självkänsla - se till att du är nöjd med dina personliga styrkor och att du accepterar dina svagare sidor. Ge dig själv ett test i present – på Martin Seligmans hemsida ”Authentic Happiness” finns det ett stort antal tester som du gratis kan göra för att ytterligare lära känna dig själv. Perfekt att göra när du är lite däst efter risgrynsgröten…
 • Självförverkligande – är den viktigaste förmågan kopplat till att nå framgång i arbetslivet.  Livsglädje kommer från en villighet att lära dig och växa på en resa i harmoni med dina personliga värderingar. Klargör vad du lärt dig under 2014 och sätt upp en tydlig målbild för 2015, t ex genom att ta hjälp av denna artikel från motivation.se. Analysera och bestäm vad du vill uppnå innan tolvslagets löften på Nyårsafton – vid behov reflektera ytterligare tillsammans med backhoppningen i Garmisch på nyårsdagen…
 • Sociala relationer –  det finns tonvis med forskning som visar att vi mår bra av fungerande sociala relationer (verkar vara något som utvecklats evolutionärt under årmiljoner) och att ”social kompetens” är viktigt inom arbetslivet.  Vi har bevisligen en del att lära av vår närmsta släkting i djurriket, schimpansenläs mer här. Under de lediga helgdagarna - passa på att umgås extra mycket & kom ihåg att ”putsa varandra”…
 • Optimism - det handlar inte om hur du har det utan hur du tar det. Träna på att bli mer optimistisk – år 2015 innebär inte per automatik att du är ett år närmre graven. Om du lyfter din optimism till nya höjder, kanske det istället är året som gör att du kommer leva  fem år längre än du skulle gjort annars… läs mer om den s k ”lyckofördelen” i detta inlägg.

Med detta vill jag önska dig en riktigt välmående jul & ett magiskt nyår!

Självständighet och autonomi

En av de emotionella förmågorna som mäts i EQ-i testerna är självständighet.  Förmågan kännetecknas av att kunna tänka och agera självständigt, utan några negativa känslomässiga beroenden till andra. Det gäller att kunna  stå på egna ben vad gäller att ta beslut och att planera. 

Att träna på att bli mer självständig handlar mycket om att bortse från sina rädslor för misslyckande och bortse från sitt eget negativa ”självprat” som ofta baseras på gamla förlegade övertygelser/antagande. Det handlar också om integritet – att klargöra för sig själv vad man står för. Självständighet har starka kopplingar till begreppet autonomi - känslan av att kunna fatta egna beslut. I ledarskapssammanhang dyker denna term upp både här och där. Dan Pink har med autonomi som en av tre viktiga ingredienser för att säkra effektivitet & motivation på arbetsplatsen – Autonomy, Mastery och Purpuse. Se den fantastiska RSA-animationen av hans TED-talk om ”Drive” här.

Autonomy-Mastery-Purpose

Autonomy är också en av fem ingredienser i David Rock´s SCARF-modell. Den handlar om att förstå hur man som ledare ökar den sociala tryggheten på arbetsplatsen. Det kan leda till gladare och friskare med­arbetare – och bättre resultat.

Det verkar alltså vara effektivt att ha välmående medarbetare som har förmågan att agera självständigt, dvs upplever en möjlighet att själva påverka sitt arbetssätt, sin arbetstid och sin arbetsplats – inom givna ramar.

Det finns dock en risk om personer har för hög självständighet på en arbetsplats. Idag handlar mycket om samarbete – att kunna jobba tillsammans i olika team. Detta kräver en förmåga att kunna skapa och etablera väl fungerande sociala relationer. Därför är det viktigt att balansera upp sin självständighet med en öppenhet för att kompromissa samt ta emot konstruktiv realistisk återkoppling medan man använder sig av en tillräcklig mängd väl fungerande sociala relationer – ”lätt som en plätt” ;-)

Om du vill vidareutveckla dina emotionella förmågor (EQ) – utnyttja mina EQ-tjänster såsom coaching och insiktshöjande EQ-tester här.

 

Att utveckla din självständighet

En av de emotionella förmågorna är självständighet. Det omfattar att kunna tänka och agera självständigt, utan några negativa känslomässiga beroenden till andra. Det gäller att kunna stå på egna ben vad gäller att ta beslut och att planera. Detta kräver ofta en god självkänsla.

Notera: det är viktigt att balansera självständiga tankar och beslut med förmågan att säkra accept och stöd från de viktigaste personerna i din omgivning – dina viktigaste sociala relationer.

Begreppet självständighet har starka kopplingar till termen autonomi – känslan av att kunna fatta egna beslut. Autonomi är en nyckelfaktor för att skapa motivation på en arbetsplats. Detta har bl. a beskrivits av Dan Pink i boken ”Drive” – se den animerade filmen av hans TED-talk på detta ämne här.

Motivation

Då självständighet är en emotionell förmåga som vi människor vill använda oss av blir det socialt viktigt att vi upplever autonomi i de sociala relationer vi har – både privat och på jobbet. David Rock har tagit fram en modell (SCARF) som beskriver hur vår hjärna reagerar på hot & belöningar i olika sociala situationer. Här finns autonomi med som en av framgångskomponenterna – om du vill ha motiverade medarbetare ska du låta medarbetarna så långt det går själv bestämma arbetssätt inom givna ramar & policies. Detaljstyrning från chefen skapar istället en hel del negativ stress.

Om du vill bli en mer välmående ledare – agera självständigt och säkerställ så mycket autonomi som möjligt för dig själv och dina medarbetare.