Varför du behöver emotionella förmågor!

World Economic Forums hemsida kan du läsa en artikel av Travis Bradbury på tema ”varför du behöver emotionella förmågor (EQ)” (Why you need emotionall intelligence). Travis berättar om att EQ är det som förklarar hur det kommer sig att de med medelmåttig IQ ibland klarar sig bättre i arbetslivet än de med hög IQ.  Emotionella förmågor (EQ) är det där som är lite svårt att ta på… hur vi hanterar vårt beteende, hur vi navigerar i sociala sammanhang och hur vi tar beslut som i slutändan gör oss framgångsrika.

Ett sätt att karakterisera EQ är enligt nedan fyrfältare:

Vad består EQ av?

EQ är en separat uppsättning förmågor som inte har någon korrelation till din IQ. Det finns alltså ingen i förväg tydlig koppling mellan att ha en viss IQ och vilken EQ en person har. Det man vet är dock att IQ precis som ens personlighet är ganska stabilt genom livet. De emotionella förmågorna kan du däremot träna upp genom hela livet, även om du föds med en grunduppsättning förmågor som du får förvalta och vidareutveckla på bästa sätt.

IQ-EQ-Personlighet

Slutligen så kan det vara på sin plats att notera att de emotionella förmågorna bidrar till att du kan nå framgång i livet. Travis har gjort några studier som visar på att din EQ förklarar 58% av framgången i alla typer av jobb. Nedan bild beskriver inom vilka område din EQ stödjer dig att nå framgång. Det är bara att börja träna

EQ-träd