Vem har högst EQ – Trump eller Clinton?

Amerikanska Huffington Post tillsammans med kanadensiska MHS har försökt klargöra vem av de båda presidentkandidaterna som folket tycker har högst emotionell kompetens (EQ). De bad först över 1000 personer att ranka (mellan 1-5) betydelsen av 15 EQ-förmågor hos en idealisk amerikansk president. Resultatet blev enligt nedan bild. Allra viktigast tyckte de att stresstolerans var, men även förmågorna problemhantering, impulskontroll, socialt ansvar och realism kom högt i deras värdering.

huff_-gen_57ee9fc21b0000290bef385a

Därefter fick drygt 1100 andra personer ranka hur de uppfattade de emotionella förmågorna hos Donald Trump samt Hillary Clinton. Ingen kommer upp i närheten av den ideala kandidaten. Noterbart är att Hillary upplevs vara bättre än Donald på stresstolerans, impulskontroll, flexibilitet, empati och känslomedvetenhet medan Donald upplevs vara bättre än Hillary på känslouttryck, självständighet och självhävdelse.

huff_tru_cli_57eea05a1700001500ac87d8

Slutsats: låt oss verkligen hoppas på att USA´s befolkning väljer en president som är stresstolerant, kan kontrollera sina impulser, är flexibel och empatisk samt är medveten om sina känslor…

Läs hela inlägget från Huffington Post här

Förresten, det hade varit spännande att se hur amerikanska folket  skulle ranka Obama´s EQ-förmågor.

the Happiness advantage

Det finns fler och fler belägg för att vi blir mer framgångsrika om vi aktivt och medvetet fokuserar på att vara så positiva och så lyckliga som möjligt. Visst låter det härligt.

Du trodde kanske att det var tvärtom, dvs att du skulle bli lycklig om och när du blir mer framgångsrik. För många lyder mottot fortfarande:

Om jag jobbar hårdare, så blir jag mer framgångsrik. Och – om jag blir mer framgångsrik, så blir jag mer lycklig

Men, så är det inte för de flesta. Modern forskning visar att vi har en tendens att skjuta ”lyckan” på framtiden om vi kopplar den till ett resultat eller mål som vi sätter upp för oss själva, låt säg om sex månader, eller om två år, typ:

- När jag blir färdig jurist, då kommer jag bli lycklig…

- När jag har klarat av att springa ett maratonlopp, då blir jag lycklig…

- När jag får barn, då kommer jag bli lycklig…

Hjärnan visar sig fungera tvärtom… den mår bra av följande ”mindset”:

Om jag fokuserar på att bli mer positiv i nuet, så fungerar min hjärna mer framgångsrikt. Och - om min hjärna fungerar mer framgångsrikt, så kan jag jobba hårdare, snabbare och mer intelligent

happiness_advantage

Så då kommer ju frågan som ett brev på posten:

- Hur gör jag för att bli mer positiv i nuet?

Jo, om detta handlar boken ”Happiness advantage” skriven av Shawn Achor. Där beskriver han ”sju principer som ger bränsle till framgång på arbetet” (se utförligare summering via Thinkbeats):

 • The Happiness advantage – se ovan… ”om jag fokuserar på att vara positiv i nuet, så agerar jag smartare, blir mer motiverad och därför mer framgångsrik”. Andra beprövade sätt att bli mer lycklig är att meditera, att träna samt att hitta någonting att se fram emot, t ex en kommande semester.
 • The Fulcrum and the lever – vår hjärna funkar precis som en ”hävstång med stödpunkt”. För att maximera vår potential gäller det att tro på de inneboende resurser vi alla har (hävstång) samt ha ett mindset där vi skapar kraft till förändring (flytta stödpunkten).
 • The Tetris effect – träna din hjärna att fokusera på ”det positiva”. Forskning visar att de som spelar Tetris flera timmar om dagen i tre dagar efteråt påverkas att fokusera på att leta efter möjligheter att få olika former att passa ihop… Generellt betyder det att om du vill fokusera på det positiva, ta till vana att, t ex varje kväll innan du går och lägger dig, utförligt skriva ner minst tre positiva saker som hänt dig under dagen.
 • Falling up – handlar om att lära dig hantera misslyckande så att det i slutändan ger positiv energi, istället för att det dränerar dig på energi. Det gäller att träna på att få en positiv ”förklaringsmodell” till det som händer dig i livet, t ex genom att använda ABCD-modellen som hjälper dig skapa realistiska förväntningar samt att våga ifrågasätta dina negativa tankemönster.
 • The Zorro circle – är en metafor för ”om du vill uppnå riktigt utmanande mål, så måste du bryta ner detta till delmål som du uppnår en efter en”. Vi mår nämligen bra av att känna att vi har kontroll och att vi klarar av saker. Det viktiga är att vara nöjd med det du uppnått och samtidigt klargöra ”nästa steg”.
 • The 20-second rule – är en regel som handlar om att underlätta för de vanor du vill göra mer av och försvåra de vanor du vill göra mindre av. Om du inte lyckats komma igång med att använda tandtråd regelbundet – gör den ”20 sekunder” mer tillgänglig, t ex genom att ställa den bredvid ”TV-fjärrkontrollen”, så att du inte kan missa den. Om du har en dålig vana att småäta av de nyinköpta kakorna – göm undan dem ”20 sekunder” längre bort, t ex i städskåpet.
 • Social investment – det som betyder mest för att bli lycklig är att ha ett bra socialt nätverk. Det handlar om att vi människor är sociala varelser – vi behöver helt enkelt umgås med andra . Extra viktigt är detta vid plötsliga motgångar. Det är också så att det speciella hormonet Oxytocin utsöndras i blodet när vi umgås – det reducerar oro och förbättrar koncentrationsförmågan samt förmågan att fokusera.

Lycka och välmående har ju visat sig positivt påverka dina emotionella förmågor. Därför är det för mig självklart att fokus på välmående ”boostar” din EQ, vilket direkt påverkar dina möjligheter att uppnå framgång i vad helst du vill.

Alltså,

Genom att fokusera på din egen livsglädje,

skapar du vägen till framgång

 

Ojdå, Shawn har tydligen skrivit en bok tillsammans med Amy Blankson om hur barn kan ta till sig den nya positiva psykologinRipple effect. Den får jag kolla upp…

 

Få mer lycka för pengarna…

Några forskare har studerat hur vi bör spendera våra pengar för att optimera vår lycka. Det de kommit fram till är att följande typer av inköp bidrar till vårt välmående:

 1. Spendera pengar på upplevelser. Detta verkar bidra mer till vårt välmående än att vi köper saker. Alltså, unna dig att göra saker, som att gå på teater, bio, fotboll, museum istället för att fokusera på att ha saker såsom en ny kavaj, kaffekokare, väska osv.
 2. Spendera pengar på upplevelser du delar med andra. Genom att dela din upplevelse med andra alternativt berätta om den för andra i efterhand så optimerar du välmåendet. Man har även sett att inköp av ”saker”, t ex din nya platt-TV, genererar välmående om du ser ”saken” som en delmängd av en delad upplevelse.
 3. Spendera pengar på andra. Det visar sig att man ofta blir lyckligare av att spendera pengar på andra än på sig själv. Allra lyckligast blir man om man spenderar pengarna på någon som man vill utveckla relationen till.
 4. Spendera pengar på de rätta personerna. Rent evolutionärt verkar vi må bäst av att spendera pengar på de som för vidare vårt DNA.
 5. Ge uttryck för din identitet genom hur du spenderar pengar. Välmående är personligt och trots att forskning visar att det är vanligare att man mår bra av upplevelser och att ge till andra, så finns det en del som mår bäst av att köpa saker till sig själv och på det sättet uttrycka sin personlighet och identitet.
 6. Tänk inte så mycket på att spendera. Det kanske bästa sättet att uppnå lycka och välmående är att minimera dina tankar på att och hur du ska spendera dina pengar. Fokusera istället på helt andra saker som du vet gör dig lycklig…

Läs gärna mer om lycka och välmåendeGreater Good