Vad påverkar din lycka?

Efter att ha deltagit i MOOC-kursen ”Science of Happiness” via  Berkeley´s  Greater Good Science Center så vet jag nu mer om vad vetenskapen säger om lycka.

Flock_of_Seagulls_(eschipul)

Inom emotionell intelligens (EQ) så pratar man ju om att välmående/lycka är en förmåga som är viktig att utveckla för att nå framgång. Jag tänkte ge en kort summering kring vad vetenskapen säger påverkar din lycka:

  • sociala relationer – vi människor behöver och mår bra av fungerande sociala relationer. Ett verktyg för att skapa djupare och bättre fungerande relationer är att träna på din empatiska förmåga för att genom det bli en bättre lyssnare.
  • medkänsla och vänlighet – vi blir lyckligare om vi är snälla mot oss själva och mot andra. Medkänsla till dig själv – självmedkänsla – är en viktig nyckel till lycka. (läs mer om självmedkänsla här).
  • samarbete och försoning – att förlåta och gå vidare är en viktig egenskap för att kunna vara så lycklig som möjligt.
  • mindfulness – genom att träna mindfulness skapar du förutsättningar för att leva mer i nuet, att kunna vara mer fokuserad och mer uppmärksam. Detta bidrar till att känna mer lycka.
  • målbilder och ”flow” – genom att tydliggöra dina målbilder skapar du förutsättningar för lycka. Flow är tillståndet då ”tiden stannar” för att man är uppslukad av det man gör – en lyckokänsla.
  • tacksamhet – att öva dig på att känna tacksamhet för livets små ingredienser samt även kunna uttrycka tacksamhet för de människor som betytt något extra för dig i livet.
  • vördnad för det vackra – vi verkar bli mer lyckliga av att vistas i vackra storslagna miljöer. Hitta vad som passar dig och upplev det så ofta du kan.

Om du vill lära dig mer om vetenskapen kring lycka – kolla in hemsidan ”Greater Good – the Science of a Meaningful Life”.

Några övningar för att aktivt träna på att känna mer lycka hittar du här…

Och vill du träna dig i att bli mer lycklig/välmående än du är just nu – kontakta mig så berättar jag mer om hur detta mäts i ett EQ-i 2.0 test… och hur du genom ett personligt coach-program kan utveckla din förmåga att känna mer lycka.

 

Hur blir man lycklig, egentligen…?

Är lycklig någonting man är eller någonting man gör?

Är lycka och välmående någonting man kan träna sig till?

Svaret är Ja.

matthieu-ricard
Världens lyckligaste man

 

Hur menar jag då?

Forskning säger:
Lycka är till ungefär 50% genetiskt. Det betyder att vi i grunden har olika förmåga att uppleva lycka – olika personer är olika lyckliga delvis beroende på vilka arvsanlag vi fått med oss i livet.
Lycka beror till 10% på de saker som händer dig i livet. Förutom att man är olika lycklig beroende på vems barn man är så påverkar verkliga livet din lycka också, men inte så mycket som man tror. Själva händelserna som t ex dödsfall, lönelyft, relationsrelaterade konflikter, kamaxelproblematik med bilen, semestrar, sjukdomar, firmafester… påverkar din lycka mindre än man tror.
Lycka beror till 40% på hur du väljer att hantera och tänka kring det som händer dig. Har du förmågan att ”hänga kvar” och njuta av dina positiva känslor så länge som möjligt samt förmågan att återhämta dig och ”gå vidare” efter de mer negativa känslor vi alla då och då upplever? Lycka är alltså till väldigt stor del något du kan påverka själv, bl a genom att öka din insikt kring vad som påverkar din egen lycka samt att lägga upp ett personlig ”träningsprogram” som passar just dig. 

diagramlycka
Kolla in tio olika lycko-övningar som du kan välja och vraka mellan här...