EQ – vad / hur / varför?

Vad är emotionell intelligens (EQ) egentligen och varför ska man bry sig? Företaget EQEurope tillsammans med University of Maryland har tagit fram en marknadsföringsfolder som svarar på några viktiga frågor.

Vad är emotionell intelligens (EQ)?

Det är förmågor som används för att förstå och hantera känslor på ett effektivt sätt.

Innebär högre EQ en förbättrad prestation på jobbet?

Redan 2011 så svarade var tredje rekryterande chef att de hade ökat sitt fokus på EQ i sina rekryteringsbeslut. 71% sade att EQ var viktigare än IQ och hela 59% sade att de inte skulle anställa någon med kombinationen hög IQ och låg EQ. Det finns en studie som lyckats påvisa 34% vinstökning i bolag där cheferna har hög EQ.

Varför gillar personalen chefer & kollegor med hög EQ?

Jo, de med hög EQ:

  1. lyckas bibehålla lugnet även under stressade förhållande
  2. löser konflikter effektivt
  3. är mer empatiska
  4. leder genom att vara ett gott föredöme
  5. kan visa mer hänsyn  i sina beslutsprocesser

emotional-intelligence_EQEurope

Hur kan du förbättra dina emotionella förmågor för att förbättra ditt liv?

  • säkerställ att ditt kroppsspråk (ansiktsuttryck, gester, tonfall, rörelser) är genomtänkt (mindful)
  • minska din stress
  • var alltid medveten om dina egna känslor
  • lös konflikter effektivt (överväg ditt ordval, var beredd att förlåta, fokusera på nuet)
  • fortsätt vara positiv

Vill du själv lära dig mer om hur du kan förbättra dina emotionella förmågor för att bli ännu mer framgångsrik i ditt yrkesliv – kontakta mig via www.denVälmåendeLedaren.se

Dagdrömmeri – bra eller dåligt?

Forskare Matt Killingsworth har tittat på kopplingen mellan att dagdrömma och hur lycklig man är. Det visar sig att när man dagdrömmer är man mindre lycklig än när man ”lever i nuet” och är fokuserad på det man gör för tillfället. Studien visar att vi i snitt dagdrömmer 47% av vår vakna tid - vilket är ganska anmärkningsvärt. Exempelvis dagdrömmer vi ca 65% av tiden när vi tar en dusch och borstar tänderna, ca 50% av tiden när vi jobbar, ca 40% av tiden när vi tränar. Enda aktiviteten där vi är hyfsat fokuserade är när vi har sex – då dagdrömmer vi bara ca 10% av tiden. Mängden dagdrömmeri är en tydligare indikator på hur olyckliga vi är än t ex mängden pengar vi tjänar.

Men vad är problemet då?

Jo, eftersom välmående och lycka har så många fördelar (t ex att vi lever längre, är friskare medan vi lever och ofta är generellt sätt mer framgångsrika) så är det ju oroande att vi ungefär halva vår vakna tid ägnar oss åt en aktivitet som ger oss lägre välmående.

Hur kan vi ändra på detta?

De senaste årens forskning har visat att Mindfulness är ett sätt att träna på att bli mer fokuserad och mer närvarande i nuet. Genom att träna upp vår förmåga att ”släppa de tankar som poppar upp i huvudet” och åter fokusera på det vi håller på med just nu så bygger man sakta men säkert upp ett mer Mindful sätt att vara – ett liv med större välmående och upplevd lycka.

Default_Mode_Network_Connectivity

Det är värt att notera att det finns tillfällen där det är effektivt att dagdrömma. Om man t ex vill komma fram till nya insikter och vara optimalt kreativ, så är det mer effektivt att låta hjärnan dagdrömma. När vi dagdrömmer så använder vi hjärnans Default Mode Network vilket låter  hjärnan koppla samman gammal kunskap med nyare lärdomar. Det är nämligen ofta detta som krävs för att komma fram till nya slutsatser.

Så, en rimlig slutsats är:

hitta ett sätt att träna dig bli mer Mindful för att blir mer välmående och framgångsrik. Inse samtidigt att det är helt OK att dagdrömma när du ska vara kreativ och få fram nya insikter

Vill du veta mer om hur du kan nå framgång genom att fokusera på ditt eget välmående och hur detta hänger ihop med dina 15 emotionella förmågor – kolla in www.denVälmåendeLedaren.se