Att mäta din EQ

VI lever i ett samhälle där det är viktigt att mäta saker. Inom företagsvärlden så definierar man mål och ”Key Performance Indicators” (KPI:er) som man vill följa upp regelbundet, t ex vinstmarginal, antal vunna säljcase, kundnöjdhet, debiterbarhet, tid för att lösa ett felärende… Inom idrotten så är exakta mätningar viktiga; t ex inom friidrotten, simning, utförsåkning. Inom Formel 1 så mäter och trimmar man allt för att vinna ytterligare några hundradelar. Inom sjukvården så mäter man blodtryck,  sänka, EKG m m och om man vill komma igång och träna mer strukturerat med en ”personlig tränare” kan man göra en fysisk hälsoprofiltest där man mäter blodsocker, blodfetter, blodvärde osv. Det finns en kultur i dagens samhälle - ”what you measure is what you get”. Det du mäter är det du får. Det brukar tolkas som att om du inte mäter en specifik sak, så får du inte heller någon utveckling inom det området. (förresten, bild från artema.co.uk)

Key-Performance-Indicators

Utifrån ovan beskrivning kan jag tycka det är lite märkligt att inte fler företag har valt att mäta sina medarbetares emotionella förmågor (EQ). Modern forskning visar med önskvärd tydlighet att framgångsrika personer ofta är framgångsrika tack vare att de har väl utvecklade emotionella förmågor.  Då borde det vara naturligt, inom alla HR-funktioner på alla företag, att mäta hur emotionellt kompetenta deras medarbetare är. Detta för att kunna ta fram lämpliga träningsprogram så att de kan vidareutveckla sig inom de område som behöver förstärkas.

Kan det vara så att vi fortfarande tycker det är lite för personligt att ”mäta oss själva”? Blir det lite för personligt att tvinga folk att mäta sin självkänsla, sin empati, sin livsglädje, sin flexibilitet och sina sociala förmågor? Visst, det blir personligt. Samtidigt blir det ju en otrolig konkurrensfördel att ha koll på sin personals EQ och utifrån det låta personalen ”träna” på de förmågor som de behöver bli bättre på för att lyckas i sin roll. Tricket är ju dessutom att om man fokuserar på att få sin personal mer välmående så ”spiller det över” till deras emotionella förmågor, vilket kommer medarbetarna till godo både på och utanför arbetsplatsen.

Jag tror definitivt tiden är mogen även i Sverige för ”att mäta emotionella förmågor”. I USA och i Asien har detta redan använts under flera år. Google var tidigt ute och har själva initierat ett träningsprogram för EQ – SIY, som nu sprids över hela världen. Så vad väntar du på – se till att skaffa dig en bra nulägesbild över dina medarbetares EQ. Och, utifrån det ta fram en handlingsplan för vad de behöver utveckla.

Vill du veta mer specifikt hur jag kan hjälpa dig - kontakta mig här.

Vill du veta mer om EQ och vad forskningen säger – läs EQ-bloggen.

 

Varför använda EQ-i 2.0?

Jag har funderat en del på vad det är som gör att jag gillar testverktyget EQ-i 2.0…

Daniel Goleman

Först och främst så beror det ju på att jag gillar konceptet emotionell kompetens (EQ). Ända sedan Daniel Goleman skrev boken ”Känslans intelligens” i mitten av 90-talet, så har jag varit såld. Visst, det krävs ett antal andra kompetenser/förmågor än EQ för att lyckas i livet, men modern forskning blir allt mer tydlig – den emotionella intelligensen/kompetensen är avgörande för hur framgångsrik du blir i livet.

  • Så vad mäter testverktyget EQ-i 2.0?

Jo, den mäter:

”in – ut – mellan – beslut- stress – välmående”

dvs, hur du leder dig själv (inåt), hur effektivt du kommunicerar (utåt), hur bra du är på att interagera med andra (mellanmänskliga relationer), hur effektivt du tar beslut och hanterar stress samt till slut även hur bra du mår.

Allt handlar om att använda sig själv och all sin kunskap på bästa sätt – att bli sitt bästa jag. Jag inbillar mig att detta är avgörande i ett samhälle som vant sig vid att ”trimma” både processer, IT-system och organisationer. Vi måste ju vara ”lean” och göra oss av med all ”waste”. Det betyder i slutändan att vi måste utnyttja den mänskliga potentialen på bästa sätt. Det gör man bäst genom att få maximal utväxling av de människor man har att jobba med, dvs hjälp dem att utnyttja sina emotionella förmågor optimalt.

Det fina med EQ-i  2.0 är att detta test (med tillhörande återkopplingssamtal) ger en fantastisk självinsikt kring de emotionella förmågorna. Det ger en personlig ”benchmark” jämfört med marknaden på femton helt avgörande förmågor för att lyckas i livet. Denna självinsikt ger dig i nästa steg möjlighet att ta beslut – vad behöver jag vidareutveckla för att nå de mål jag har i livet, både privat och professionellt. Du får ett antal verktyg till din hjälp att göra ”emotionell styrketräning”.

  • Finns det några företag som redan insett fördelarna med att använda sig av EQ-i?

Ett av de mest framgångsrika företagen i världen just nu, Google, har använt sig av EQ-i en längre tid. De har insett att det inte bara är viktigt att anställa riktigt skarpa intellektuella personer – de måste också kunna leda sig själva, samarbeta och kunna lösa problem effektivt. De måste helt enkelt ha en hög EQ. Därför har Google sedan många år kört ett antal olika träningsprogram kring EQ, bl a SIY, som även lanseras som ett öppet program som nu sprids över världen. Ledare på Google gör testet EQ-i 360, vilket innebär att ledarens underställda, jämställda och chef, förutom ledaren själv, svarar på de 133 frågorna som ingår i testet. Det gör att ledaren får maximal återkoppling vilket ger en ypperlig möjlighet till självinsikt. Utifrån detta kan man ta fram det personliga träningsprogrammet för optimal utveckling.

  • Hur tränar man då sin EQ?

När man gör testet EQ-i får man en personlig EQ-profil som innehåller ett stort antal förslag på alternativa handlingsstrategier för att träna upp sin EQ. Varje förmåga tränas genom att prova nya ”förbättrade” beteende i olika vardagssituationer. Om du tar hjälp av en EQ-certifierad konsult så kan du få coaching under denna process.

Mindfulness har visat sig vara ett utmärkt sätt att träna upp sina emotionella förmågor från grunden. Mindfulness handlar om att öka medvetenheten om sig själv – genom att betrakta sina egna tankar och sina egna beteende på ett icke värderande sätt.

davidson-490

 

Utvecklingsprogrammet NLP (Neuro-Lingvistisk-Programmering) är kanske det mest effektiva program på marknaden för att träna sina emotionella förmågor. Där får du möjlighet att gå på djupet och titta på ”hela dig”, utifrån ditt högre syfte, din identitet, dina värderingar och övertygelser, dina förmågor, ditt beteende och i vilken miljö du verkar. Du tittar också på hur du ser på dig själv utifrån en tidslinje - hur lever du här och nu kontra hur du levde förr och hur du vill leva framåt. EQ-i kan med fördel användas som input till ett NLP-program för att nå ökad förståelse över ditt nuläge – om man ändå har bestämt sig för att träna kan man ju lika gärna reda ut vad det är man behöver träna på!

Testverktyget EQ-i 2.0 bygger på aktuell forskning inom den positiva psykologin – med syfte att studera det som fungerar. Använd EQ-i för att mäta de ”mjuka aspekterna” av dig själv – de emotionella förmågorna. Våga se dig själv i vitögat och var beredd på ständig vidareutveckling… nå Framgång genom fokus på ditt Välmående.

Läs mer på www.denVälmåendeLedaren.se