Mindfulness förändrar hjärnan…

…  till det bättre.

Läser i en artikel från HBR om  ”Mindfulness can literally change your brain”.  Artikelförfattarna vill lyfta fram att det nu finns så många studier som förklarar att mindfulness påverkar hjärnan på ett positivt sätt att det borde vara obligatoriskt för ledare av idag att förstå och använda sig av detta.

ACC

I artikeln lyfter man fram två specifika område i hjärnan som påverkas positivt av att regelbundet utöva mindfulness:

  1. Anterior cingulate cortex ( ACC), en del av hjärnan djupt inne bakom pannloben. Denna del av hjärnan styr vår självreglering, dvs vårt fokus och vår uppmärksamhet, vilket på EQ-terminologi kan beskrivas med vår impulskontroll och vår förmåga att agera flexibelt. ACC är också inblandad i våra processer kring lärande från gamla erfarenheter och att utifrån det optimera vårt beslutsfattande.
  2. Hippocampus, en del av det limbiska systemet – ”Känslohjärnan”, som bidrar till att bibehålla och stärka vår stresstolerans.

Forskning visar också positiva effekter av mindfulness inom områden som kroppsmedvetenhet, uppfattningsförmåga, känsloreglering, självreflektion, komplext tänkande, självkänsla. Mindfulness för ledare borde gå från någonting som är ”nice-to-have” till ”must-have”. Basta!

Om du vill vidareutveckla dina EQ-förmågor impulskontroll, flexibilitet och stresstolerans – börja utöva mindfulness.

Läs mer om mindfulness här!