Hur långsiktigt fokus på lycka påverkar din framgång

Shawn Achor är på väg att bli min stora ”idol” inom området positiv psykologi - det forskningsfält  som termen emotionell kompetens (EQ) kommer från. Denna länk ger tillgång till en utomordentligt bra intervju där han svarar på spännande frågor kring den positiva psykologin.

Några korta smakprov:

Vad är positiv psykologi?

Det handlar om att fokusera på de personer som är extraordinärt positiva, energiska eller produktiva och försöka förstå varför de är som de är.

Hur skiljer sig detta mot normal självhjälp?

Normal självhjälp (self-help) fokuserar ofta på att förklara metoder som har fungerat för en eller flera personer. Den positiva psykologin försöker förstå varför dessa metoder fungerar och vilka delar av hjärnan som är inblandade.

Hur studerar ni lycka ur ett mer vetenskapligt perspektiv?

Först så måste man bestämma sig för en definition av lycka – t ex ”the joy that we feel striving after our potential”.  Det är viktigt att skilja på långsiktigt välmående och kortsiktig njutning. Den långsiktiga lyckan handlar om ett tillstånd av tillfredsställelse, glädje och positivism som kan bibehållas även under de perioder av utmaningar som vi alla drabbas av.

Kan man verkligen ”programmera om” sin hjärna till att bli mer lycklig?

Japp, ett enkelt exempel är att träna hjärnan på att upptäcka saker som du är tacksam för. Genom att skriva ner tre saker varje dag som du är tacksam för så skapar du en s k ”Tetris effect”, vilket betyder att hjärnan lär sig att leta efter händelser som du är tacksam över, på samma sätt som hjärnan efter att under lång tid ha spelat Tetris lär sig att rotera figurer så att de passar in i ett visst mönster.

happiness_5_things

Kan du beskriva fem saker man kan göra för att bli lyckligare?

  1. Skriv ner tre saker varje morgon som du är tacksam över
  2. För dagbok där du varje kväll beskriver i detalj en positiv händelse du varit med om senaste 24 timmarna
  3. Meditera – en kort stund varje dag
  4. Gör en spontant vänlig sak per dag till någon slumpmässigt utvald person, t ex skriv ett uppskattande mail
  5. Någon typ av fysisk träning varje dag

Vilka delar av vår hjärna är inblandad i  tillståndet lycka?

Vad man har sett är att lycka, tillsammans med många andra känslor, smittar från människa till människa via det man kallar spegel-neuroner. Det gör att en lycklig ledare kan ”smitta” sitt team genom att fokusera på att kommunicera positivt och agera välmående (jmf Primal Leadership av Daniel Goleman).  Den substans som åstadkommer själva lyckokänslan i hjärnan är Dopamin.

Vad borde företag göra för att skapa en positiv hävstångseffekt kring ”lyckofördelarna”?

Släng ut den gamla doktrinen som sade:

Om jag jobbar hårdare, så blir jag mer framgångsrik. Och – om jag blir mer framgångsrik, så blir jag mer lycklig

Skapa förståelse för att hjärnan faktiskt fungerar såhär:

Om jag fokuserar på att bli mer positiv i nuet, så fungerar min hjärna mer framgångsrikt. Och – om min hjärna fungerar mer framgångsrikt, så kan jag jobba hårdare, snabbare och mer intelligent.

Dessutom – det forskning visat är att bara 25% av framgången i arbetslivet kan förutsägas genom kopplingar till IQ. 75% av dem som blir framgångsrika i yrkeslivet kan förutspås genom att studera personens 

  • nivå av optimism
  • sociala nätverk
  • förmåga att se stress som en utmaning istället för ett hot

Så, det verkar finnas en del som pekar på att framgång skapas genom fokus på ditt välmående… varför inte göra ett EQ-test och få en ”benchmark” på hur du ligger till jämfört med andra samt även tips av din EQ-pro på hur du kan vidareutveckla dina EQ-förmågor för att optimera ditt välmående… ta kontakt här.