Skapa värde genom att vara positiv

Från en artikel i ansedda Harvard Business Review  kan man utläsa: Modern forskning på University of Michigan visar att positiva team är mer produktiva.

virtue

Istället för att fokusera på traditionella aktiviteter som att införa komplicerade bonussystem, att reducera icke värdeskapande aktiviteter, att stötta med gym och barnpassning kan man fokusera på att införa positiva och dygdiga (virtuous) aktiviteter. Exempel på dessa är att bry sig om varandra, inte skylla på varandra, inspirera varandra… läs en summering här.

Det handlar helt enkelt om att använda sig av sina emotionella förmågor – empati, positivt känslouttryck, sociala relationer, optimism och socialt ansvar.

Resultaten låter inte vänta på sig:

”When organizations institute positive, virtuous practices they achieve significantly higher levels of organizational effectiveness — including financial performance, customer satisfaction, and productivity … The more the virtuousness, the higher the performance in profitability, productivity, customer satisfaction, and employee engagement”

Slutsats: att använda sina emotionella förmågor (EQ) skapar värde ”bottom-line”. Har du koll på dina emotionella förmågor?

EQ på IKEA

Jag skrev ett blogginlägg för ett tag sedan om de grundläggande värderingarna som styr IKEA. Jag tänkte jag skulle mappa detta till motsvarande emotionella förmågor (EQ) som behövs för att kunna leva enligt dessa värderingar.

IKEAlogo

”The IKEA spirit”

IKEA´s anda präglas av livsglädje och optimism, ett självförverkligande kopplat till flexibilitet för att nå ständig förnyelse, stabil självkänsla kopplat till rätt nivå av självhävdelse medan vi använder vår problemhanteringsförmåga för att hela tiden hitta de enklaste lösningarna. Vi är empatiska och tar ansvar för de sociala relationerna.

”Profit gives us resources”

IKEA bygger sin framgång på att säkra vinst genom att hålla koll på kostnaderna. Det kräver en hel del realism, självförverkligande, självhävdelse, självkänsla & flexibilitet.

”Simplicity”

Komplicerade regler paralyserar. Vi agerar självständigt med hög självkänsla och använder vårt självförverkligande för att hitta enkla lösningar som tar oss mot målet.

”Dare to be different”

Vi vågar vara annorlunda, genom att agera med självhävdelse, optimism och självständighet.

”Focusing our resources”

Det gäller att fokusera på det som är prioriterat genom att nyttja sin realism & optimism, använda sig av sin stresstolerans och sitt självförverkligande.

”Freedom with responsibility”

Att ta ansvar är ett privilegium. Vi tar ett socialt ansvar och stödjer varandra genom att fokusera på de sociala relationerna. Våga misslyckas genom att vara effektiv i din problemhantering, var realist och lita på din impulskontroll och din optimism.

”A glorious future”

Lycka är att veta att det fortfarande finns massor att göra. Använd din livsglädje, din optimism, din stabila självkänsla, din väl avvägda självhävdelse och ditt självförverkligande för att fortsätta utvecklas till det bättre. Avslutningsvis:

”Most things still remain to be done”

Summering – uppenbarligen finns det en hel del emotionella förmågor inbäddade i ”the IKEA testament”. Det betyder att det krävs en hög nivå av emotionell kompetens för att kunna leva upp till IKEA´s värderingar… Härligt!

Om du vill testa dina EQ-förmågorvet du vart du ska vända dig!