Utöva ett klart ledarskap

Det finns ett utvecklingsprogram som heter Klart Ledarskap, framtaget av den kanadensiske professorn  Gervase R. Bushe.  Detta program syftet primärt till att undanröja sörjiga relationer på arbetsplatsen. Från produktbladet kan man läsa att kraven på flexibilitet ökar och att förmågan att skapa goda sociala relationer blir allt viktigare för ledare. Man fortsätter:

”Ett ledarskap som bättre tar tillvara egna och andras styrkor, olikheter och erfarenheter samt fokuserar på möjligheter för att på så sätt öka chansen att nå uppsatta mål”

För mig är det klart att Klart Ledarskap är en utbildning som utvecklar de emotionella förmågorna (EQ) hos deltagarna.  Det krävs god självkänsla, en vilja till självförverkligande, en tydlig optimism och givetvis empati för att utföra ett klart ledarskap. För att tydligt kunna beskriva dina intentioner och skapa engagemang krävs det att du kan förmedla känslouttryck, att agera med självhävdelse och att ta ett sociala ansvar. När du vill få andra att berätta om sitt synsätt utan att de påverkas av din uppfattning så är det viktigt att använda sig av sin empati , coacha dem genom att använda din realism och en lagom dos självhävdelse. En grundkomponent handlar om att vara medveten om dina egna känslor – att ha en hög känslomedvetenhet.

Så, vill du bli mer emotionellt kompetent – gå en utbildning i Klart Ledarskap – läs mer här!  Läs ytterligare i detta blogginlägg där du också kan se ett YouTube-klipp med Gervase R. Bushe.