Framgång genom välmående

Den näst viktigaste förmågan (efter självförverkligande) för att säkra framgång inom arbetslivet är livsglädje, dvs att du är tillfreds med livet, att du är nöjd samt att du har en förmåga att uppskatta livets alla aspekter. Inom EQ-i testet så ses ditt resultat på livsglädje som en indikator på din emotionella hälsa och ditt välbefinnande.

champagne

Det finns fyra EQ-förmågor som associeras extra mycket med livsglädje.  Så, bli ännu mer framgångsrik genom att vidareutveckla följande förmågor – samtidigt som du unnar dig lite ledighet över jul, nyår & trettonhelg:

  • Självkänsla - se till att du är nöjd med dina personliga styrkor och att du accepterar dina svagare sidor. Ge dig själv ett test i present – på Martin Seligmans hemsida ”Authentic Happiness” finns det ett stort antal tester som du gratis kan göra för att ytterligare lära känna dig själv. Perfekt att göra när du är lite däst efter risgrynsgröten…
  • Självförverkligande – är den viktigaste förmågan kopplat till att nå framgång i arbetslivet.  Livsglädje kommer från en villighet att lära dig och växa på en resa i harmoni med dina personliga värderingar. Klargör vad du lärt dig under 2014 och sätt upp en tydlig målbild för 2015, t ex genom att ta hjälp av denna artikel från motivation.se. Analysera och bestäm vad du vill uppnå innan tolvslagets löften på Nyårsafton – vid behov reflektera ytterligare tillsammans med backhoppningen i Garmisch på nyårsdagen…
  • Sociala relationer –  det finns tonvis med forskning som visar att vi mår bra av fungerande sociala relationer (verkar vara något som utvecklats evolutionärt under årmiljoner) och att ”social kompetens” är viktigt inom arbetslivet.  Vi har bevisligen en del att lära av vår närmsta släkting i djurriket, schimpansenläs mer här. Under de lediga helgdagarna - passa på att umgås extra mycket & kom ihåg att ”putsa varandra”…
  • Optimism - det handlar inte om hur du har det utan hur du tar det. Träna på att bli mer optimistisk – år 2015 innebär inte per automatik att du är ett år närmre graven. Om du lyfter din optimism till nya höjder, kanske det istället är året som gör att du kommer leva  fem år längre än du skulle gjort annars… läs mer om den s k ”lyckofördelen” i detta inlägg.

Med detta vill jag önska dig en riktigt välmående jul & ett magiskt nyår!

Självständighet och autonomi

En av de emotionella förmågorna som mäts i EQ-i testerna är självständighet.  Förmågan kännetecknas av att kunna tänka och agera självständigt, utan några negativa känslomässiga beroenden till andra. Det gäller att kunna  stå på egna ben vad gäller att ta beslut och att planera. 

Att träna på att bli mer självständig handlar mycket om att bortse från sina rädslor för misslyckande och bortse från sitt eget negativa ”självprat” som ofta baseras på gamla förlegade övertygelser/antagande. Det handlar också om integritet – att klargöra för sig själv vad man står för. Självständighet har starka kopplingar till begreppet autonomi - känslan av att kunna fatta egna beslut. I ledarskapssammanhang dyker denna term upp både här och där. Dan Pink har med autonomi som en av tre viktiga ingredienser för att säkra effektivitet & motivation på arbetsplatsen – Autonomy, Mastery och Purpuse. Se den fantastiska RSA-animationen av hans TED-talk om ”Drive” här.

Autonomy-Mastery-Purpose

Autonomy är också en av fem ingredienser i David Rock´s SCARF-modell. Den handlar om att förstå hur man som ledare ökar den sociala tryggheten på arbetsplatsen. Det kan leda till gladare och friskare med­arbetare – och bättre resultat.

Det verkar alltså vara effektivt att ha välmående medarbetare som har förmågan att agera självständigt, dvs upplever en möjlighet att själva påverka sitt arbetssätt, sin arbetstid och sin arbetsplats – inom givna ramar.

Det finns dock en risk om personer har för hög självständighet på en arbetsplats. Idag handlar mycket om samarbete – att kunna jobba tillsammans i olika team. Detta kräver en förmåga att kunna skapa och etablera väl fungerande sociala relationer. Därför är det viktigt att balansera upp sin självständighet med en öppenhet för att kompromissa samt ta emot konstruktiv realistisk återkoppling medan man använder sig av en tillräcklig mängd väl fungerande sociala relationer – ”lätt som en plätt” ;-)

Om du vill vidareutveckla dina emotionella förmågor (EQ) – utnyttja mina EQ-tjänster såsom coaching och insiktshöjande EQ-tester här.

 

Att utveckla din självständighet

En av de emotionella förmågorna är självständighet. Det omfattar att kunna tänka och agera självständigt, utan några negativa känslomässiga beroenden till andra. Det gäller att kunna stå på egna ben vad gäller att ta beslut och att planera. Detta kräver ofta en god självkänsla.

Notera: det är viktigt att balansera självständiga tankar och beslut med förmågan att säkra accept och stöd från de viktigaste personerna i din omgivning – dina viktigaste sociala relationer.

Begreppet självständighet har starka kopplingar till termen autonomi – känslan av att kunna fatta egna beslut. Autonomi är en nyckelfaktor för att skapa motivation på en arbetsplats. Detta har bl. a beskrivits av Dan Pink i boken ”Drive” – se den animerade filmen av hans TED-talk på detta ämne här.

Motivation

Då självständighet är en emotionell förmåga som vi människor vill använda oss av blir det socialt viktigt att vi upplever autonomi i de sociala relationer vi har – både privat och på jobbet. David Rock har tagit fram en modell (SCARF) som beskriver hur vår hjärna reagerar på hot & belöningar i olika sociala situationer. Här finns autonomi med som en av framgångskomponenterna – om du vill ha motiverade medarbetare ska du låta medarbetarna så långt det går själv bestämma arbetssätt inom givna ramar & policies. Detaljstyrning från chefen skapar istället en hel del negativ stress.

Om du vill bli en mer välmående ledare – agera självständigt och säkerställ så mycket autonomi som möjligt för dig själv och dina medarbetare.