Hur förutsäga framgång i arbetslivet?

Igår hittade jag ett Ted-Talk som ligger helt i linje med konceptet den Välmående Ledaren. Psykolog Shawn Achor beskriver forskningsresultat kring hur man kan förutsäga framgång i yrkeslivet. Jag citerar:

Bara 25% av framgången i arbetslivet kan förutsägas genom kopplingar till IQ. 75% av dem som blir framgångsrika i yrkeslivet kan förutspås genom att studera personens nivå av optimism, personens sociala nätverk samt förmågan att se stress som en utmaning istället för ett hot.

Det Shawn säger är alltså att 75% av de som blir framgångsrika i yrkeslivet blir det beroende på deras höga förmågor inom de emotionella kompetenserna optimism, sociala relationer samt stresstolerans.

Läs mer fakta om detta och se hela den fantastiskt roliga och inspirerande föreläsningen via denna länk.

Hur lycka i nuet påverkar din framgång i livet

Bild ovan från www.gopixpic.com