Meditera dig till välmående

De sista åren har vår kunskap om hjärnan ökat dramatiskt. En av pionjärerna inom den moderna hjärnforskningen är Richard J. Davidson. Han har skrivit boken ”The emotional Life of your Brain” som bland annat beskriver sex emotionella mönster som tillsammans formar vår personlighet. De sex känslomässiga reaktionsmönstren är:

 1. Återhämtningsförmåga – förmågan att återhämta sig snabbt efter motgångar (gör testet och kolla dig själv här)
 2. Glädjens varaktighet – förmågan att bibehålla en positiv känsla
 3. Social intuition – förmågan att läsa av andra (kalibrering)
 4. Kontext – förmågan att styra sitt tillstånd efter sammanhang
 5. Självmedvetenhet – förmågan att tolka kroppens emotionella signaler
 6. Uppmärksamhet – förmågan att behålla fokus

Davidson har funnit att hos de flesta vuxna var de emotionella mönstren ganska stabila över tid, men att de kan förändras genom systematisk träning – tack vare att hjärnan har visat sig vara utvecklingsbar (plastisk) även i vuxen ålder. I boken ges ett antal exempel på ”neuro-inspirerade metoder för beteendeförändring” som ofta bygger på urgamla beprövade kontemplativa metoder, såsom meditation och mindfulness.

davidson-490

Davidson säger redan 2012 till nyhetsbrevet Holone:

Den dagen när sekulär meditation kommer att vara en del av såväl skolvardagen som hälso- och sjukvården och arbetsplatsen, närmar sig med stormsteg! Jag tror vi kan jämföra detta med 1950-talets förhållande till motion. Då var det vetenskapliga underlaget för en joggingtur svagt. Nu är det mycket starkt och motion finns därför inbyggt i såväl frisk- som sjukvård och i människans veckorutin.

Emotionellt välmående är en förmåga som alla andra – när du tränar på det blir du bättre på det, konkluderar Davidson.

Läs summeringen av boken plus en kort intervju av Davidson i artikeln från nyhetsbrevet Holone funnen på Kandidata´s hemsida.

Om ni har 43 minuter över kan ni också se en föreläsning med   Richie Davidson från ”Dalai Lama Center and the UBC Institute for Mental Health”.

Det bästa inspirationstalet någonsin!?

Tim Minchin blev i oktober 2013 utnämnd till hedersdoktor vid sitt gamla lärosäte University of Western Australia. Han höll då ett tal som hyllats i olika internetforum över hela världen. Föreläsaren och författaren Magnus Lindkvist kallar det till och med “antagligen det bästa inspirationstalet du någonsin kommer höra”.  I sitt tal delar Minchin med sig av nio inspirerande, underhållande och träffsäkra tips om livet. Se en summering av talet i tidningen chef, alternativt se mitt blogginlägg om flera inspirationstalt ex Steve Jobs från Stanford 2005, Conan O´Brien, Tim Minchin

Men, det jag tänkte lägga lite energi på är att relatera Tim Minchins nio tips om livet till motsvarande emotionella kompetenser (EQ) - något vettigt måste man ju göra på kvällarna ;-)

Jag noterade nämligen snabbt att många av de beteenden Tim beskriver går att översätta till emotionella kompetenser (EQ).

MINCHIN-facebook

Så, börja med att se talet… sen kolla igenom nedan om du håller med mig. Here we go:

 1. Du behöver inte ha någon dröm - det gäller att vara självförverkligande samtidigt som du bibehåller ett visst mått av flexibilitet och realism så att du inte styr helt galet. Släpp lite på din impulskontroll så du inte missar de möjligheter som dyker upp i vardagen.
 2. Sök inte lyckan - utnyttja din empati och ta ditt sociala ansvar för att bidra till att göra andra glada, det ger positiva bieffekter till din egen livsglädje.
 3. Kom ihåg – det är bara tur - använd din självhävdelse med viss måtta när du når framgång, på samma sätt som du bör bibehålla din optimism när du misslyckas. Nyttja din empati för att uttrycka förståelse för andra. Rent realistiskt så brukar tur och otur jämna ut sig.
 4. Träna - för att klara av ett långt liv är det viktigt att fortsätta stärka din självkänsla och att fortsätta självförverkliga dig själv, samtidigt som du genom att träna regelbundet skapar en ökad stresstolerans för svåra situationer.
 5. Var hård mot dina åsikter - klargör varför du tycker som du gör genom att vara empatisk och känslomedveten samtidigt som du genom din flexibilitet ständigt uppdaterar din självkänsla och fortsätter agera mer självständigt.
 6. Var en lärare - våga vara ”en lärare” genom tydlig självhävdelse av dina idéer samtidigt som du agerar självständigt och tar ett socialt ansvar att sprida din visdom där det är möjligt.
 7. Definiera dig själv genom det du älskar uttryck dina känslor tydligt för det du älskar, våga hävda dig själv genom att stå för vad som ger dig livsglädje.
 8. Respektera personer med mindre makt än du - agera med självkänsla och empati för att skapa och upprätthålla goda sociala relationer och att ta ett socialt ansvar.
 9. Ha inte så bråttom - använd din impulskontroll, din flexibilitet och din optimism för att hålla ett lagom tempo i livet.  Livet har ingen egentlig mening så lev i nuet genom att vara ständigt medveten om dina känslor.

Det verkar som att Tim har lyckats beskriva ett antal förhållningsregler som gäller för att bli en modern effektiv välmående ledare – dvs en person som ständigt vidareutvecklar sina emotionella förmågor.

Förresten – du hänger väl med via Facebook

Öka ditt välbefinnande med Flow

Begreppet Flow används för att beskriva ett lyckligt mentalt handlingskraftigt tillstånd. Modern forskning har nu kunnat visa vad som krävs för att uppnå detta tillstånd. Tidigare hade man definierat åtta villkor som behövs för att man ska hamna i Flow (läs mer om dessa i detta blogginlägg) – nu skriver nyhetsbrevet Holone att det krävs ytterligare två punkter som handlar om individens resurser för att maximera möjligheten till Flow:

 • individen måste komma till jobbet återhämtad och på nytt fylld med energi
 • det är lättast att uppnå Flow antingen på morgonen eller sen eftermiddag/kväll (utifrån dygnsrytmens U-kurva)

Flow

Holone skriver också att det enligt undersökningar är 60-70% som upplever Flow från en gång per vecka till var tredje månad. Däremot är det 15-20% av alla vuxna som aldrig upplevt Flow. Det finns alltså en enorm möjlighet för ledare som vill bidra till glädje och ökad livskvalitet hos medarbetarna.

Han som myntade begreppet Flow, Mihaly Csikszentmihalyi, förklarar hur detta kan gå till:

 Framgångsrika företagsledare drivs av en önskan att göra sitt bästa och att bidra så mycket som möjligt till samhället. Det fyller deras dagar med glädje; de tror på vad de gör och de tycker om att göra det. De vill lämna ett bredare bidrag än att bara se till ägarnas ekonomiska välbefinnande – genom att också öka kundernas och de anställdas livskvalitet är de också beredda att riskera sina jobb gentemot giriga investerare.

Läs mer om kopplingen mellan Flow, ledarskap och arbetsglädje i detta blogginlägg.

Förresten – visste du att Flow har kopplingar till det magiska talet sju. Svaret hittar du här!

 

Följ gärna den Välmående Ledaren på Facebook.

Livsglädje genom Lekfullhet

Det finns en förmåga som är extra viktig för att stärka din emotionella kompetens (EQ). Det är din förmåga att känna livsglädje som innefattar känslor av tillfredsställelse, nöjdhet samt förmågan att uppskatta livets alla aspekter. Livsglädje skiljer sig från övriga EQ-förmågor genom att den både bidrar till samt är en produkt av emotionell intelligens. Just därför  kan man se livsglädjen som en indikator för ditt välbefinnande. Det har visat sig att det finns fyra EQ-förmågor som associeras starkast med livsglädje; Självkänsla, Optimism, Sociala relationer och  Självförverkligande.

ViIl du bli mer tillfreds med livet? Vidareutveckla ovan fyra EQ-kompetenser!

Hur kommer då lekfullhet in i bilden. Det finns en hel del forskning som visar att vi mår bra av att ”leka”.  Dr. David Rock menar att lek är lika viktigt för vårt välmående som sömn och mat. Genom att leka blir vi dessutom mer innovativa och bättre på att hantera förändring. Vid lek så utsöndras det nämligen dopamin i hjärnan vilket underlättar för skapandet av nya neurala kontaktvägar. Detta är viktigt både för kreativiteten och för lärandet.

Creativity_Cubicle

Lundaforskaren Samuel West har kommit fram till att de mest innovativa företagen/arbetslagen präglas av lekfullhet som främjar kreativitet och arbetsglädje. Kolla gärna in hans eminenta & lustfyllda frukostföreläsning för marknadsföringen i Helsingborg här.

Min slutsats är: genom att leka mer och ha en mer lekfull inställning till jobbet & livet så ökar du din livsglädje vilket i sin tur leder till att du enklare kan vidareutveckla dina övriga EQ-förmågor och bli mer framgångsrik i livet. Lätt som en plätt!

Förresten – följ gärna den Välmående Ledaren på Facebook!

EQ – varför då?

Boken ”Search Inside Yourself  -  The unexpected path to achieving success, happiness (and world peace)” skriven av Chade – Meng Tan är redan en klassiker.  Där beskrivs i ett kapitel fördelarna med att ha hög emotionell kompetens (EQ).

 1. Arbetsprestation i världsklass – refererat till forskning av Daniel Goleman så visar det sig att EQ är dubbelt så viktigt för att bli framgångsrik på jobbet än IQ och expertiskunskaper. En annan studie, av Martin Seligman (grundaren av den moderna positiva psykologin), har visat att försäkringsagenter som är optimistiska säljer 31% mer än sina pessimistiska kollegor under deras andra år (8% mer första året).
 2. Enastående ledarskap –  modern forskning av Daniel Goleman visar att de emotionella kompetenserna står för mellan 80% och 100% av de särskiljande kompetenserna för enastående ledare. Exempel: inom U.S. Navy visar det sig att de mest effektiva befälhavarna är mer positiva, mer sociala, uttrycker känslor mer, är mer demokratiska och samarbetsvilliga, mer uppskattande och förtroendefulla.  Som experten Wallace Bachman uttrycker det: ”Nice Guys Finnish First”.
 3. Möjlighet att skapa livsglädje – om du har hög EQ har du också förmågan att skapa hållbar lycka för dig själv. Världens lyckligast man, Matthieu Ricard, definierar lycka (happiness) såhär: ”en djup känsla av blomstrande som härstammar från ett exceptionellt sunt sinne… inte bara en lustbetonad känsla, en flyktig sinnesstämning, utan ett optimalt tillstånd att befinna sig i”. Detta optimala tillståndet menar han kommer ifrån att vara ”i djupgående känslomässig balans samt ha en subtil förståelse för hur sinnet fungerar”. Kolla gärna in hans TED-talk om happiness. Det visar sig att samma faktorer som krävs för att träna sin EQ samtidigt ger oss en möjlighet att skapa vår egen livsglädje. Andra sidoeffekter är optimism, snällhet & resiliens.

matthieu-ricard

Det verkar finnas en del som talar för vikten av att vidareutveckla och träna sin EQ – varför inte börja med att mäta din egen EQ för att se hur du står dig jämfört med andra – börja här!