Öka ditt välmående – omfamna stress

Jag hade förmånen att lyssna på Kelly McGonigal i fredags (på en global ICF-coach-konferens i Malmö). Kelly är forskare, föreläsare och hälsopsykolog från Stanford universitetet. Hon är expert på stress. Det hon kommit fram till, så sent som för ett par år sedan, är att den bästa strategin för att hantera stress är att omfamna den. Vad betyder då det?

Jo, det betyder att istället för att undvika stress och se det som något negativt bör man acceptera och välkomna stress som en signal att något viktigt är på väg att hända, reflektera över varför det som händer är meningsfullt för mig just nu för att slutligen ta kontakt med dina inre resurser för att hantera den uppkomna situationen på det för dig bästa sättet.

Kelly höll ett bejublat TED Talk för ett år sedan på tema ”How to make stress your friend”. Där förklarar hon bland annat att stress bara är skadligt för dig om du själv tror att det är skadligt för dig. Detta kan ju låta lite extremt, men det Kelly menar är att forskning visar att vi mår betydligt bättre om vi väljer att se stress som något positivt, något som gör att vi kraftsamlar och gör oss beredda att ta oss an utmaningar. Det visar sig också att stress gör oss sociala. När stresshormonet Oxytocin utsöndras blir vi mer empatiska samtidigt som vi lockas att nyttja våra sociala relationer för att motverka stressen.

Så, förutom att använda meditation, mindfulness, motion, skogspromenader, yoga osv för att motverka stress, vet du nu att du kan bestämma dig för att låta stress vara en indikator på att något utmanande är på väg att hända i ditt liv – våga omfamna stress!

Är du intresserad av att optimera din emotionella kompetens inom stresstolerans – kolla gärna in hela hennes TED-föreläsning via denna länk.

Kelly

För att lära känna Kelly ännu mer, besök gärna hennes hemsida.

Jag hoppas att du med denna insikt kan bli en mer välmående ledare

EQ & ledarskap = sant

Hur blir du en effektivare ledare, egentligen?

Tja, en lösning är att utveckla dina emotionella kompetenser (EQ). I EQ-i 2.0 ”Leadership report” har du möjlighet att få insikt i fyra paketerade ledarskapsegenskaper som alla har visat sig ha stark koppling till bl. a produktivitet, minskad personalomsättning,  effektivitet, arbetstillfredsställelse och lojalitet.

Egenskaperna är Äkthet (Authenticity), Coaching, Insikt/Skarpsinne (Insight) och Innovation. Om man gör en djupdykning i en av dessa, t ex Coaching, så ser man att den senaste forskningen säger att de emotionella kompetenser (EQ) som krävs för att vara ”en coachande ledare” är självförverkligande, empati, realism, sociala relationer, självhävdelse och känslomedvetenhet. Bara att börja träna…

EQ-i 2.0 Leadership report, via Google search...
EQ-i 2.0 Leadership report, via Google search…

I rapporten får du också tips på hur man som ledare hanterar konflikter med hjälp av sina emotionella kompetenser (EQ). I en konflikt är det först och främst viktigt att utnyttja din känslomedvetenhet för att klargöra dina tankar och känslor kring själva konflikten. Därefter bör du använda din impulskontroll och ditt känslouttryck för att på ett konstruktivt sätt ge din syn på konflikten. Använd sen din empati för att verkligen lyssna på alla inblandade parter. Slutligen, för att hantera konflikten, bör du använda din impulskontroll och din problemhantering för att höja nivån på lösning – nyttja din optimism, din stresstolerans och din förmåga till sociala relationer för att låta de inblandade parterna ta fram innovativa förslag på lösning.

Är det kanske dags att ta tag i det här med att förstå dig själv och dina emotionella kompetenser (EQ)?

Kontakta mig – jag kan bli din ”personliga tränare” som stöttar dig när du vidareutvecklar dina emotionella kompetenser (EQ) - här hittar du mig!

EQ & ”de 7 goda vanorna”

Boken ”De 7 goda vanorna” eller ”Att leva och verka till 100%” (the 7 habits of highly effective people) av Stephen R. Covey räknas av många som den bästa managementboken skriven någonsin. Den är ju i själva verket en bok som till stor del beskriver vilka emotionella intelligenser (EQ) som är viktiga för att hantera sitt inre liv och sina relationer samt för att ständigt förnya och vidareutveckla sig själv.

att-leva-och-verka-till-100-eller-de-7-goda-vanorna

Nedan ger jag min alldeles egenkomponerade översättning av de 7 goda vanorna till EQ-terminologi:

vana 1 – Var proaktiv (Be proactive)

Denna vana handlar mycket om självuppfattning, att vara medveten om dina känslor, att kunna kontrollera dina impulser samt att ha bra självinsikt, hög självkänsla och att på ett optimistiskt sätt sträva efter att förverkliga dig själv.

vana 2 – Börja med målet i siktet (Begin with the end in mind)

Ännu mer fokus på att klargöra hur du kan förverkliga dig själv, genom att på ett realistiskt sätt utnyttja dina styrkor och svagheter samtidigt som du genom medvetenhet om dina känslor kan agera självständigt och autentiskt.

vana 3 – Gör det viktigaste först (Put first things first)

Denna vana handlar om att ständigt kunna prioritera, att kunna lösa problem och hävda din rätt på ett självständigt sätt. Det handlar också om att kunna hantera stress samt kontrollera dina impulser, vara optimistisk och flexibel när du konsekvent gör sådant som är viktigt för dig själv.

vana 4 – Tänk ”vinna-vinna” (Think Win-Win)

Den första av de interpersonella vanorna, där fokus är förmågan att upprätthålla ömsesidigt goda relationer genom att agera empatiskt och flexibelt samtidigt som du uttrycker dina känslor effektivt,  hävdar dig själv på ett acceptabelt sätt samt tar ett större socialt ansvar.

vana 5 – Försök först förstå, sedan bli förstådd (Seek first to understand, then to be understod)

Denna vana handlar primärt om ett empatiskt lyssnande – en genuin vilja att lyssna till en annan människas själ. Därefter handlar det om att uttrycka dig själv på ett konstruktivt effektivt sätt genom att utnyttja dina känslor, dina mellanmänskliga förmågor samt din flexibilitet och din optimistiska realism.

vana 6 – Sök synergi (Synergize)

Detta handlar om att vara extremt medveten om och kunna uttrycka dina egna känslor samt utifrån det kunna agera flexibelt för att lösa uppkomna problem/utmaningar så att det gynnar ”samhället” i stort.

vana 7 – Vässa sågen (Sharpen the saw)

Slutligen, för att vara effektiv måste du ständigt jobba med ditt välmående och din livsglädje, dvs att jobba vidare med att förverkliga dig själv och vidareutveckla din självbild, att lägga energi på att vidmakthålla en optimistisk grundsyn samt att upprätthålla goda relationer som kännetecknas av tillit och omtanke.

 

Läs gärna mer om ”de 7 goda vanorna” i mina blogginlägg om vana 1-3, vana 4-6 samt vana 7.

EQ & mindfulness meditation

Hur tränar man sin emotionella intelligens (EQ)?

I boken Search Inside Yourself skriver Daniel Goleman i förordet följande om när han besökte Google för att hålla en föreläsning om EQ:

Chade – Meng Tan saw that knowing yourself lies at the core of emotional intelligence, and that the best application for this can be found in the mind training method called mindfulness.

På ren svenska: vill du utveckla din EQ – börja träna mindfulness.

mindfulness

Ett företag som har tagit fasta på detta är General Mills. De har sedan 2006 utbildat flera hundra av sina ledare i ett ”Mindful Leadership program”  – vars effekter deras ansvariga Janice Marturano förklarar såhär:

It’s about training our minds to be more focused, to see with clarity, to have spaciousness for creativity and to feel connected. That compassion to ourselves, to everyone around us – our colleagues, customers – that’s what the training of mindfulness is really about.

För mig och många andra är det allt mer självklart… att vidareutveckla sin EQ är en spikrak väg mot framgång. Och en bra start är att börja träna mindfulness.

Läs gärna hela artikeln om General Mills här.

Hur mäter man EQ?

Ett IQ-test mäter en persons kognitiva intelligens –  dvs de intellektuella, analytiska, logiska och rationella förmågorna.  Skalan är satt så att 100 är medelvärdet och övriga värden är normalfördelade .

Ett EQ-test (såsom EQ-i 2.0, se bild) mäter en persons emotionella intelligens – dvs  din förmåga  att vara medveten om, förstå och hantera både dina egna samt andras känslor i syfte att anpassa dig för livets utmaningar. Även här är skalan satt så att 100 är medelvärdet och övriga värden är normalfördelade.

EQ-i 2.0 rapport
EQ-i 2.0 rapport

EQ-i 2.0 mäter 15 olika delkompetenser, samt en indikator för välbefinnande – hur nöjd och tillfreds med livet är du? Du får också tillgång till en hel sida per delkompetens som ger dig en fördjupad analys av ditt resultat samt förslag på lämpliga handlingsstrategier framåt. Du kan också få en EQ360 rapport där du enkelt kan se hur andra uppfattar dig.

EQ360
EQ360

Om du vill ha en riktigt bra presentation av vad EQ-i 2.0 kan ge dig, kolla in detta blogginlägg och tillhörande slideshare.

Primal leadership – att agera optimistiskt, autentiskt och med hög energi!

Daniel Goleman, författaren till de första böckerna om emotionell kompetens (EQ), har också skrivit boken ”Primal Leadership” där han utifrån ett antal års forskning drar en viktig slutsats. En ledares primära uppgift är ”att hantera sitt inre liv så att han eller hon agerar optimistisktautentiskt och med hög energi – därefter säkra att alla andra känner och agerar på samma sätt”.

primal leadership

På ren engelska:

Emotional leadership is the spark that ignites a company´s performance, creating a bonfire of success or a landscape of ashes. Moods matter that much.

Läs de viktigaste delarna från boken ”Primal leadership” i detta blogginlägg.

Som ledare kan du och bör du använda dig av olika emotionella kompetenser och ledarstilar beroende på situation och vad du vill uträtta. De sex olika ledarstilar som Goleman beskrivit har lite olika konsekvenser på det övergripande arbetsklimatet som kan vara bra att känna till, såsom att en ”kommando-ledarstil” på sikt bidrar till ett negativt klimat och att ”den coachande ledaren”  bidrar till ett mer positivt klimat.

Förresten – känner ni till de fem emotionella kompetenser som särskiljer de som är mest framgångsrika generellt i arbetslivet gentemot de som bara är ”normalbra”? (hämtat från boken The EQ Edge av Steven Stein m fl), i ordning av betydelse:

  1. Självförverkligande
  2. Livsglädje
  3. Optimism
  4. Självkänsla
  5. Självhävdelse

Som Steven uttrycker det – se detta som ett gångbart recept för framgång i arbetslivet. Som med alla recept krävs det dock en viss professionalism för att  blanda ihop ingredienserna på ett korrekt sätt  ;-). Det ska också poängteras att detta inte handlar om en komplett lista av kompetenser man måste ha – t ex så verkar de flesta ingenjörer ha hög ”realism” vilket gör att denna kompetens inte påverkar framgång – den är dock en nödvändighet för att klara jobbet.

Slutligen – följ gärna ”den välmående ledarenpå Facebook.

 

Varför är EQ viktigt?

Begreppet emotionell kompetens (EQ) är inte nytt. Det blev populärt i mitten av 1990-talet då professor Daniel Goleman (följ honom gärna på LinkedIn) skrev sin bok ”Känslans intelligens” och lyckades förklara hur stor roll våra känslor spelar för hur vi klarar tillvaron och våra relationer samt för hur vi mår fysiskt och psykiskt. Han menade att känslomässig begåvning är av betydligt större vikt för hur vårt liv gestaltar sig än vårt rationella och logiska tänkande. Han menade t o m att EQ var dubbelt så viktigt som IQ

Daniel Goleman

För mig är det uppenbart att de emotionella kompetenserna är åtminstone lika viktiga som IQ. Märkligt nog verkar många fortfarande tycka att EQ är lite ”luddigt”, vilket jag tror beror på bristande ”information” om vad EQ egentligen handlar om.  Begrepp som att vara flexibel, handlingskraftig, självständig, positiv, bra på att kommunicera, bra på att ta människor och att samarbeta i grupp – allt detta används ofta i jobbannonser och ses som önskvärda kompetenser… och, förvånande för vissa – detta är typexempel på emotionella kompetenser (EQ) – voilà!

Så, för att bli mer framgångsrik i din yrkesroll och i ditt liv generellt, kan det vara rimligt att åtminstone lägga lite energi på att förstå vad emotionella kompetenser är för något?

Ett första steg är att följa den välmående ledaren inklusive denna EQ-blogg som kommer fortsätta försöka bidra till ökad visdom inom ämnet. Givetvis kan man också göra ett test som mäter din EQ, t ex med hjälp av testverktyget EQ-i 2.0. Då får du en nulägesbild över var du står jämfört med andra . Därefter är det bara att lägga upp ett träningsprogram för att förbättra det du vill förbättra… jag är gärna din personliga tränare (eller om du hellre vill kalla mig för coach).

Läs gärna hur Google ser på att vidareutveckla sina medarbetares EQ – från en artikel i Huffingtonpost

Lansering av ”den välmående ledaren”

Idag den 1 September 2014 är det lansering av konceptet den välmående ledaren.  Den välmående ledaren visar hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare genom att optimera din emotionella intelligens (EQ).

En modern ledare bör ta till sig de senaste forskningsrönen kring hur din EQ påverkar din effektivitet och din framgång.  Man har en tid pratat om att den sociala kompetensen är viktig – numera finns det mätbara effekter utifrån ett antal definierade emotionella kompetenser ( där de sociala kompetenserna ingår). Man kallar det för ”känslans intelligens” – kompetens som utgår från din förmåga att identifiera och agera utifrån dina känslor.

En effektiv ledare bör lägga ännu mer energi på att förstå sina egna och andras sociala behov. Ny forskning visar på att dessa behov är lika fundamentala som tillgång till mat & vatten. Genom att använda dig av SCARF-modellen kan du agera mer effektivt.

En välmående ledare bör också ha insikter kring hur vår hjärna fungerar mest optimalt. Numer finns ett modell för detta – ”the healthy mind platter”. Den beskriver vilka 7 olika hjärnaktiviteter vi behöver utföra dagligen för att fungera mest optimalt.

Så – blir du intresserad av att bli en mer modern effektiv välmående ledare. Häng med – enjoy the ride!

Den välmående ledaren finns också på Facebook.

Gepard spanar ut över savannen
Gepard spanar ut över savannen