Hej EQ-världen!

Denna blogg har till syfte att sprida kunskap och visdom kring emotionell kompetens (EQ) – allt för att optimera välmåendet i samhället. En del personliga reflektioner lär också förekomma.

Bloggen är en integrerad  del av ”den välmående ledaren”…